Tason 1 Anatomia, Fysiologia & Biomekaniikka
TUTORIN OHJAAMA KURSSI  (Online ja kontakti)

Päivämäärä: 12 Helmikuuta 2018
Aika: 10.00-18.00
Paikka: Hyvinkää, Polefit Factory

Tason yksi anatomia, fysiologia ja biomekaniikka

Anatomia, fysiologia ja biomekaniikka ovat kokonaisvaltaisia näkökohtia, joita tarvitaan urheilusuorituksen ymmärtämiseen ja sen parantamiseen. On tärkeää, että valmentajat tunnustavat, että kaikilla urheilulajilla ei ole yhtä paljon teknisiä ja monimutkaisia liikkeitä. Tietäen, kuinka keho toimii, on tärkeää kehittää harjoitteita erilaisille  toiminnoille, kuten notkeuteen, voimaan ja kestävyyteen. Tällä varmistetaan että urheilija saa parasta mahdollista valmennusta välttäen kehon epätasapainojen syntymistä ja ennalta ehkäisten urheiluvammoja. Näin urheilija saavuttaa maksimaalisen potentiaalin urheilusuorituksessaan, sekä yleisessä terveydentilassaan ja peruskunnossaan.  

Kenelle kurssi on suunniteltu?

  • Niille jotka haluavat opiskella ihmiskehoa ja sen toimintaa tankourheilussa
  • Fitness- ja tanssinopettajille jotka haluavat tulla tankourheilun/tanssin opettajiksi
  • Niille jotka haluavat kehittää tietotaitoaan tankourheilusta
  • Niille jotka haluavat valmentaa urheilijoita alueellisella, kansallisella, taikka kansainvälisellä tasolla
  • Niille jotka haluavat edistyä opinnoissaan tason 1 valmentaja kurssille, sekä muihin IPSF tutkintoihin. 

Mihin tason 1 sertifikaatti oikeuttaa minut?

Kurssin onnistuneessa suorittamisessa vähintään 80 prosentin läpäisyasteella anatomian ja fysiologian tason 1 sertifikaattia voidaan käyttää CPD-vaatimuksiin ja muiden  IPSF kurssien ennakkoehtona. Opiskelijat voivat edetä tasolle 1 Pole Sports Coach/ tankourheilun valmentaja ja muihin IPSF kursseihin valmennukseen liittyen.

Taso

Valmentaja opintojen asteet

4

Taso 4 Coaching Trainer/ Valmennus kurssien opettaja
Tämä aste toteutetaan vain IPSF kutsusta sertifioiduille valmentajille jotka ovat potentiaalisia valmennus kurssien opettajia.  

3

Taso 3 Certificate in Elite Pole Sports Coaching/Eliitti tason tankourheilu valmentaja
Tämä kurssi antaa perusteet eliitti tason urheilijoiden valmentamiseen, valmentajalla on kokonaisvaltainen tieto kaikista valmennukseen liittyvistä näkökulmista. Eliitti tason urheilija tarvitsee valmentajan jolla on ymmärrys vaativan tason treenauksesta, ravitsemuksestaja psyykkisestä valmiudesta harjoittelussa sekä kilpailutilanteessa.

2

Tason 2 Certificate in Coaching Pole Sports/ Sertifikaatti tankourheilun valmennuksessa
Tämä kurssi on suunniteltu edistyneen- ja keskitason valmentajille kehittämään edelleen tankourheilun tietotaitoa 1 tason valmennuskurssin pohjalta. Kurssilla kehitetään ymmärrystä kaikilla tasoilla kehon mekaniikasta ja tankotyöskentelystä. Tason kaksi kurssilla opitaan lisää turvallisuuteen liittyviä asioita kuten ´spottaamista´, sekä tanko- ja valmennus tekniikkaa. 

1

Tason 1 Certificate in Coaching Pole Sports/ Sertifikaatti tankourheilun valmennuksessa
Tämä kurssi on suunniteltu aloitteleville tankourheilu ohjaajille sekä kaikille tankourheilusta kiinnostuneille. Kurssilla käydään läpi turvallisen ja tehokkaan valmennuksen perusteet. Kehität ymmärrystä tankotanssin fyysisistä ja henkisistä vaatimuksista tavallisille harrastajille, niille jotka kilpailevat, sekä vammaisurheilijoille. 

1

Tason 1 certificate in Anatomy, Physiology and Biomechanics/ Sertifikaatti anatomia, fysiologia ja biomekaniikka
Tämä kurssi antaa erinomaisen pohjan valmennukseen ja on pakkollinen esiaste jotta opiskelija voi edetä IPSF valmentaja kursseille. Kurssilla käydään läpi ihmiskehon toiminta, lämmittely, lihaskunto harjoittelu, jäähdyttely ja notkeuden kehittäminen.


Mitkä ovat kurssille osallistumisen edellytykset?

Kurssille osallistumiseen ei ole ennakko edellytyksiä, mutta tämän kurssin suorittaminen on ennakko edellytyksenä muille IPSF valmennukseen liittyville kursseille osallistumiseen. 

Miten kurssi toteutetaan?

IPSF tason 1 sertifikaatti anatomiassa, fysiologiassa ja biomekaniikassa suoritetaan verkko-opiskeluna ja päivän mittaisen kontaktijakson avulla. Kurssi koostuu seuraavista vaiheista: 

Vaihe 1- teoria osuuden opiskelu verkossa ja siihen liittyvät kysymykset

Vaihe 2- Päivän mittainen kontaktijakso tutorin johdolla, jossa suoritetaan käytännön koe

Vaihe 3 - Kirjallinen kurssikoe verkossa

Vaihe 4 – Menestyksekkäille opiskelijoille myönnetään kurssitodistus

Koko opetetun ohjelman ajan käsitys siitä, miten keho työskentelee tankourheilussa, käydään läpi teoreettisten ja käytännön osioiden kautta. Apuna toimivat myös keskustelu, sekä kurssimateriaalit. Sinua arvioidaan riippumattomalla verkkoarvioinnilla ja tutorin toimesta käytännön jakson aikana.

Menestyksekkäät opiskelijat, jotka läpäisevät kurssin vähintään 80%lla, saavat todistuksen.

Kurssin tavoitteet

Onnistuneesti suoritettu IPSF- tason 1 sertifikaatti anatomiassa, fysiologiassa ja biomekaniikassa auttaa opiskelijaa ymmärtämäään:

Luuston rakenteen
Nivelten rakenteen
Lihaksiston toiminnan
Hermoston toiminnan
Hengityselimet
Sydän- ja verisuonijärjestelmän toiminnan

Opiskelija myös osoittaa ymmärtävänsä:

Liikkeen analysoinnin
Notkeuden kehittämisen
Lihaskunnon kehittämisen
Lämmittelyn ja jäähdyttelyn

Lähteet

Kaikki osallistujat saavat laadukkaita ladattavia lähdemateriaaleja opiskelun tukemiseksi.

Course Curriculum

OSA 6 - APB - Kardiovaskulaarinen järjestelmä
OSA 14 - Kontaktipäivä tutorin johdolla
Viimeiset askeleet ennen sertifikaattia

What's included?

14 Videos
14 Quizzes
1 Survey
2 Texts
1 Download
2 Exams
20.0
Katie Coates
Katie Coates
Admin

About the instructor

KT has been a major influence in the pole  industry for over  20 years and is a pioneer and leading authority in  the push to get Pole Sports recognised as a sport and eventual inclusion into the Olympic Games. She has also been a  leading figure in pole training and coaching programmes, creating the  fist fitness programme for pole and now the first coaching programmes for pole. 

 

She has be instrumental in raising  health and safety standards within the pole community from both a  coaching and competition perspective. As President, Katie oversees the Federations, Competitions, Trainings and Marketing  committees as well as co-ordinating the day to day tasks associated with  running of the IPSF.

info@polesports.org

What others have been saying about this course:

You may also be interested in...