Poziom 1 Certyfikatu IPSF z Kodeksu Punktów

"Rozwijaj z sukcesem pole sportowe choreografie zgodnie z wymaganiami IPSF na wszystkich poziomach zawodów.

Poziom 1 Certyfikatu IPSF z Kodeksu Punktów jest pierwszym krokiem na Ścieżce Rozwoju Szkoleniowego IPSF. Kwalifikacje skupiają się na zrozumieniu Kodeksu Punktów, wprowadzeniu entuzjastów, zawodników i przyszłych sędziów w sekcje sędziowskie, a także pomocy w zrozumieniu technicznych i praktycznych elementów system oceniania.

Dla kogo przygotowany jest ten kurs?

Poziom 1 Certyfikatu IPSF Kodeksu Punktów stworzony jest dla:

 • Tych entuzjastów, dla których Kodeks Punktów jest nowością
 • Tych, którzy chcą zapisać się na Poziom 2 IPSF Certyfikat Sędziowski.
 • Tych, którzy chcieliby zostać aprobowanym przez IPSF trenerem na WPSC
 • Tych, którzy posiadają podstawową wiedzę z Kodeksu Punktów i chcieliby ją poszerzyć, aby zwiększyć swoją wiedzę i podwyższyć punktację swoich choreografii.

Ci, którzy podchodzą do tego szkolenia, mogą w przyszłości kontynuować swój rozwój, poprzez udział w Poziomie 2 IPSF Certyfikatu Sędziowskiego.

Do czego uprawnia mnie dany poziom i 1 poziom certyfikatu?

Szkolenie kwalifikuje kandydata jako wyszkolonego do tworzenia choreografii zgodnych z wymaganiami IPSF na wszystkich poziomach zawodów.

Pozytywne ukończenie kursu pozwoli uczestnikowi starać się o status trenera na Mistrzostwa Świata Pole Sports.

Poziom

Ścieżka kursu

4

Poziom 4 Certyfikat Master Training

Ten kurs jest tylko na zaproszenie IPSF. Wybrani muszą mieć wysoki poziom doświadczenia w sędziowaniu, muszą być certyfikowani jako sędzia główny, muszą posiadać co roku 80% zdawalności oraz posiadać dobry fundament w nauczaniu pole sport.

3

Poziom 3 Certyfikat Sędziego Głównego w Pole Sports

 Ten kurs daje uczestnikom wysoki poziom zrozumienia, jak nadzorować panel sędziowski na narodowym poziomie. Ten kurs jest dla osób, którzy chcą poszerzyć wiedzę z poziomu 2 oraz dla tych, którzy chcą nadzorować narodowe i regionalne zawody dla federacji. Wszyscy sędziowie muszą sędziować przez okres minimum 1 roku oraz osiągnąć zdawalność na poziomie 80%.

2

Level 2 Certyfikat Sędziego Pole Sports

 Ten kurs daje uczestnikom dobry poziom zrozumienia Kodeksu Punktów oraz zastosowanie Kodeksu w procesie sędziowania. Kurs jest dla osób, które chcieliby iść dalej, po poziomie 1, którzy chcą uczestniczyć w zawodach, trenerów lub chcą powiększyć swoją wiedzę na temat system sędziowania IPSF. Wszyscy uczestnicy muszą mieć wysoki poziom zrozumienia pole sportów i jego ruchów.

1

Poziom 1 Certyfikat z Kodeksu Punktów 

 Ten kurs daje uczestnikom wstęp i podstawowe informacje dotyczące rozumienia Kodeksu Punktów. Kurs jest odpowiedni dla osób chcących uczestniczyć w zawodach, poznać system oceniania lub jako wstęp do pozostania Trenerem IPSF.

Jakie są wymagania, aby przystąpić do kursu?

Kandydaci powinni:

 • Być w wieku min. 10 lat w pierwszym dniu kursu.
 • Posiadać doświadczenie w pole sports. 
 • Być w stanie zademonstrować wiedzę i zrozumienie tego, co jest wymagane do ćwiczenia pole sport oraz technicznych wymagań, które są wymagane przy uczestniczeniu w zawodach.

Aby pomóc zdecydować Ci, czy powinieneś zapisać się na kurs, poniżej znajdziesz kilka pytań, które pomogą Ci podjąć decyzję:

 • Czy potrafisz zdefiniować różnicę między duetami a solistami w pole sport?
 • Czy potrafisz zdefiniować różnicę między poziomem amatorów a elite w figurach pole sport?
 • Czy potrafisz zdefiniować różnicę między ruchami siłowymi, a rozciągnięcia?
 • Czy potrafisz opisać różnicę pomiędzy elementami na rurze statycznej a obrotowej?
 • Czy potrafisz zidentyfikować zawodnika występującego na rurze statycznej lub obrotowej?
 •  Czy potrafisz opisać różnicę pomiędzy spinem, pozą, trikiem, elementem, przejściem i ruchem akrobatycznym na i poza rurą?

Jeśli nie jesteś pewny co do jakiejkolwiek informacji, proszę nie krępuj się zadawać pytań i kontaktować się z ekipą IPSF.

W jaki sposób kurs jest dostarczony?

Poziom 1 Certyfikatu z Kodeksu Punktów będzie dostarczony przez akredytowanego prowadzącego EPIC. Będzie podzielony na poniższe fazy:

Faza 1 – Studium wstępne – proszę zauważ, że zajmie Ci to około 5 godzin i musi zostać zakończone przed przystąpieniem do trzygodzinnej sesji treningowej z prowadzącym.

Faza 2 – 5 godziny trening z prowadzącym (twarzą w twarz lub przez platformę online WebEx)

Faza 3 – Pisemny egzamin – Pisemny egzamin poruszający wszystkie aspekty stadium wstępnego oraz treningu na żywo

W ciągu całego programu, teoretyczne umiejętności ‘Zrozumienia Kodeksu Punktów’ przeplatają się z technicznymi i praktycznymi umiejętnościami “Jak identyfikować’, zarówno w dyskusjach jak i w wyświetlanych wideo. W rezultacie będziesz miał okazje do zadawania pytań i otrzymywania komentarzy na temat umiejętności Kodeksu Punktów, których będziesz się uczyć. Będziesz oceniony niezależnym egzaminem w ciągu dwóch tygodni od zakończenia kursu.

 Wybrani kandydaci, którzy osiągną 80% prawidłowych odpowiedzi, otrzymają certyfikat.


Cele Kursu 

Po pozytywnym zakończeniu Poziomu 1 Certyfikatu z Kodeksu Punktów uczestnik będzie zdolny do:

 • Identyfikować kategorie i sekcje
 • Identyfikować role poszczególnych sędziów.
 • Identyfikować 4 sekcje sędziowskie
 • Rozumieć jak wypełnić formularz bonusów i figur obowiązkowych
 • Identyfikować wymagania sportowców
 • Utrzymywać wysokie standardy zachowania u sportowców, trenerów i oficjeli

Demonstrować zrozumienie:

 • Kodeksu Punktów.
 • Narodowych zasad i zasad WPSC
 • Terminów ostatecznych
 • Kar dla zawodników i sędziów
 • Eliminacji, kwalifikacji i finałów
 • Pracy z zawodnikami, podstaw i etyki.


Materiały

Wszyscy kandydaci otrzymają wysokiej jakości materiały do pobrania, aby pomóc Ci ukończyć szkolenie. Zawarte w nich jest: Pakiet Wprowadzający i Kodeks Punktów, zasady i regulacje oraz wymagane formularze, aby wspierać Cię w nauce.

Rezerwacja & Koszty

Koszt - £35

Aby zarezerwować swój kurs musisz aplikować ostatecznie na maksymalnie 7 dni przed data rozpoczęcia kursu. Jest to istotne, abyś zdążył przeczytać i zrozumieć materiały przygotowujące do kursu. Kurs nie będzie możliwy do zarezerwowania w ciągu 7 dni od daty kursu.

Course Curriculum

Holding Page

What's included?

1 Text
20.0
Bianca Scholten
Bianca Scholten
Master Trainer

About the instructor

Bianca has been involved in the pole  industry in South Africa for a number of years as a student, instructor,  competitor, and at national federation level.  Bianca was one of the first IPSF qualified judges in South Africa (and  in Africa), and qualified as the first Head Judge in Africa.  Bianca  joined the IPSF as a member of the technical committee in 2015, and took over as the Technical Director in 2016.  In 2017,  Bianca took over from Kate Whitley as the Vice President.  

 

Bianca is passionate about pole fitness  and pole sports, and enjoys pushing herself and her students, taking  every opportunity to learn.  The need for a consistent and transparent system is what drew Bianca to the IPSF in the  first place; the drive for recognition as an Olympic Sport is one that  Bianca is excited to be involved in.

Bianca.Scholten@polesports.org

What others have been saying about this course:

You may also be interested in...